PEGASUS EX5204

Späť
EX Séria predstavuje vyššiu kvalitatívnu triedu oproti triede M. Vyznačuje sa vyšším výkonom, vyššou kvalitou a hlavne širšou škálou prevedenia a voliteľného príslušenstva.

 

PEGASUS EX-SÉRIA

PEGASUS EX5204-02/233-4

 Jednoihlový, 3-nitný priemyselný šijací stroj na jednoduché obnitkovanie.

Šírka obnitkovania: 4mm, možná aj 3 a 5mm

Dĺžka stehu: 3,8mm

Pomer diferenciálneho podávania: 0,7-2

Zdvih pätky: 5mm

Materiál: ľahký-stredný

Max. rýchlosť šitia: 8.500 st/min

 Komplet so spojkovým motorom, stojanom, platom.

Na stiahnutie