PEGASUS W3562N-01GBx248BS

Späť
Priemyselný, 2-ihlový, 4-nitný interlock s ramenom. S univerzálnou podtriedou pre jednoduché zošívanie, krycie švy a lemovanie, vrátane vodičov pre krycie/uzatváracie a lemovacie operácie.

Špecifikácie:

Maximálna dĺžka stehu: 4,4 mm.

Diferenciálne podávanie: 1:0,5 – 1:1,3.

Rozpich://3,2-4,0- 4,8-5,6-6-6,4 mm.

Max. rýchlosť: cca 6.000 st/min.

Max. zdvih pätky: 6,3 mm.

Pevný a mäkký steh (zmena vzhľadu a elasticity stehu) sú dosažiteľné na 1 stroji a to zmenou smeru inštalácie vačky

Zjednodušená údržba a prevádzka (farebné vyznačenie vodičov nití, mikro-nastavenie chapača, pohyblivý bočný kryt, ručné koleso na vrchnom hriadeli a pod...) So spojkovým motorom, stojanom, platom komplet.

 

Porovnanie jednotlivých podtried nájdete na tomto odkaze: https://www.pegasus.co.jp/en/machine/series/s202

Na stiahnutie

w3500p_enkatalog.pdf