Produkcia a prax

S publikáciami „Produkcia a prax“ Vám odovzdávame štandardné technologické postupy pre priemyselnú výrobu sák, obuvi a automobilový priemysel. V katalógoch nájdete presný popis každej pracovnej operácie s jej vyobrazením, čas potrebný na jej vykonanie a nami doporučený stroj so všetkými podtriedami z najnovšej PFAFF produkcie.

Detail

Produkcia a prax - odevný priemysel

Produkcia a prax - sako.

Detail

Produkcia a prax - automobilový priemysel

Produkcia a prax - auto.

Detail

Produkcia a prax - obuvnícky priemysel

Produkcia a prax - obuv.

Detail

Produkcia a prax - odevný priemysel

Produkcia a prax - nohavice.