Interlocky

Detail

PEGASUS W3562N-01GBx248BS

Priemyselný, 2-ihlový, 4-nitný interlock s ramenom. S univerzálnou podtriedou pre jednoduché zošívanie, krycie švy a lemovanie, vrátane vodičov pre krycie/uzatváracie a lemovacie operácie.

Detail

PEGASUS EX5114

EX Séria predstavuje vyššiu kvalitatívnu triedu oproti triede M. Vyznačuje sa vyšším výkonom, vyššou kvalitou a hlavne širšou škálou prevedenia a voliteľného príslušenstva.

Detail

PEGASUS WT169

Interlock - ramenový na šitie extrémne malých obvodov, na zošívanie ostrých, plochých a preplatovaných švov. Prešívanie overlokových švov na hladko.